Zakres naszych usług:

 • sporządzanie map do celów projektowych w formie numerycznej oraz analogowej
 • wytyczenia budynków i budowli oraz sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenuinwentaryzacje architektoniczne
 • wznowienia granic
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli smukłych
 • opracowanie map numerycznych
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
 • opracowywanie przestrzennych oraz numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu
 • dygitalizacja rastrów
 • pomiary i zlecenia nietypowe w zależności od potrzeb zleceniodawcy 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW